รับสมัครพนักงาน ทั้งนอกและในองค์กร มีข้อดี ข้อเสียอะไรบ้าง

การ รับสมัครพนักงาน สามารถรับคนเข้าทำงานจากหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรหรือนอกองค์กร ซึ่งแต่ละประเภทล้วนมีข้อดี ข้อเสียต่างกัน แน่นอนว่าบริษัทสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพเข้าทำงานได้ทั้งคนที่อยู่ภายในองค์กร และคนที่มาจากภายนอกองค์กร ในบทความจะมากล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการรับพนักงานจากแหล่งคนเข้าทำงานทั้งสองประเภทว่ามีอะไรบ้าง  ข้อดีและข้อเสียของการ รับสมัครพนักงาน ในองค์กร  ตัวเลือกการ รับสมัครพนักงาน อันดับแรกที่ทางฝ่าย HR ขององค์กรหานั้นก็คือพนักงานที่อยู่ในองค์กร โดยสามารถกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียในการรับคนในองค์กรเข้าทำงานได้ดังนี้   ข้อดี  ฝ่าย HR มีความคุ้นเคยกับพนักงานเป็นอย่างดี อีกทั้งรับรู้ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย หรือข้อดีและข้อเสียของผู้สมัครอยู่แล้ว…

Read Full Article