การ รับสมัครพนักงาน สามารถรับคนเข้าทำงานจากหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรหรือนอกองค์กร ซึ่งแต่ละประเภทล้วนมีข้อดี ข้อเสียต่างกัน แน่นอนว่าบริษัทสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพเข้าทำงานได้ทั้งคนที่อยู่ภายในองค์กร และคนที่มาจากภายนอกองค์กร ในบทความจะมากล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการรับพนักงานจากแหล่งคนเข้าทำงานทั้งสองประเภทว่ามีอะไรบ้าง 

ข้อดีและข้อเสียของการ รับสมัครพนักงาน ในองค์กร 

ตัวเลือกการ รับสมัครพนักงาน อันดับแรกที่ทางฝ่าย HR ขององค์กรหานั้นก็คือพนักงานที่อยู่ในองค์กร โดยสามารถกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียในการรับคนในองค์กรเข้าทำงานได้ดังนี้  

 • ข้อดี 
 • ฝ่าย HR มีความคุ้นเคยกับพนักงานเป็นอย่างดี อีกทั้งรับรู้ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย หรือข้อดีและข้อเสียของผู้สมัครอยู่แล้ว อีกทั้งผู้สมัครก็รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภายในองค์กร 
 • ไม่ต้องสอนงานมาก ไม่มีการเสียเวลา ปัญหาเรื่องการเรียนรู้งานของผู้สมัครก็ไม่เกิดขึ้น 
 • มีความรวดเร็วและประหยัดงบประมาณการประกาศ รับสมัครพนักงาน และผ่านกระบวนการโดยไม่ใช้เวลานาน 
 • สร้างแรงจูใจและโอกาสแก่พนักงานเพื่อทำให้อาชีพก้าวหน้า มีกำลังใจทำงานได้ดี 
 • ข้อเสีย 
 • มีแต่คนเดิม ๆ ที่ทำงาน ไม่มีคนที่มีศักยภาพใหม่ ๆ หรือความคิดรูปแบบใหม่มาทำงาน 
 • ยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ยากเนื่องจากชินกับรูปแบบเดิม ๆ 
 • ต้องหาพนักงานทดแทนหากตำแหน่งถูกย้ายออก เสี่ยงต่อการได้พนักงานที่ไม่มีคุณภาพ 

ข้อดีและข้อเสียของการ รับสมัครพนักงาน นอกองค์กร 

การ รับสมัครพนักงาน นอกองค์กรจะไม่มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนตำแหน่งภายในอีกทั้งมีผลกระทบกับงานน้อยที่สุดซึ่งสามารถกล่าวถึงข้อเสียของการรับพนักงานจากภายนอกได้ดังต่อไปนี้ 

 • ข้อดี 
 • มีพนักงานใหม่ ๆ ที่มีมุมมองและความคิดรูปแบบใหม่มาทำงานซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กร เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงแก้ไขในจุดที่บกพร่องได้ 
 • ทางฝ่าย HR มีข้อมูลบุคคลที่มากกว่าเดิมซึ่งเป็นตัวเลือกในอนาคตที่ดี 
 • องค์กรได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่และสามารถนำมาปรับใช้ให้องค์กรพัฒนายิ่งขึ้น 
 • ตัวเลือกผู้สมัครมีความหลากหลาย บางคนอาจมีคุณสมบัติอื่นที่เป็นผลดีกับบริษัท 
 • ข้อเสีย  
 • เปลืองในเรื่องงบประมาณหากประกาศ รับสมัครพนักงาน อีกทั้งมีกระบวนการหาคนทำงานที่นาน 
 • ฝ่าย HR ต้องใช้เวลาที่นานในการตัดสินใจคัดเลือกคนเข้าทำงานเนื่องจากมีตัวเลือกที่มากกว่าเดิม 
 • ต้องใช้เวลาสอนงาน และพนักงานใหม่ต้องปรับพื้นฐานและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร 

จากบทความจะทำให้รู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการ รับสมัครพนักงาน จากในองค์กรและนอกองค์กร ซึ่งการเลือกคนเข้าทำงานในแต่ละประเภทของแหล่งหาพนักงานนั้นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือความต้องการขององค์กรว่ามีจุดประสงค์ของการรับพนักงานเป็นอย่างไร